Sản phẩm


Bình phun

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

Nắp bình phun

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

Các loại hộp, lon, bình

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

In & sơn

Slide backgroundSlide thumbnail

Giải thưởng về chất lượng

  • ISO 9001:2008 Certification

    Chứng nhận ISO 9001:2008
    Chúng tôi vinh dự được trao chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế DNV ISO 9001:2008 về quy trình sản xuất in ấn và đóng gói bao bì kim loại